Επικοινωνία
E-mail
* Απαραίτητα στοιχεία
Διεύθυνση - Τηλέφωνα

Χριστοδουλίδης Ιωάννης

Τέρμα 28ής Οκτωβρίου - Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 23130 39513

Fax: 2310 768557

info@koufomata-gx.gr

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © 2013 koufomata-gx.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.